IT

Informační technologie

Informační technologie (dále jen IT), je technické odvětví, zabývající se zdokonalováním a zaváděním nových procesů do systému. Dále taky se angažuje v řízení, zobrazování, výměny a kontrole nashromážděných dat.Přenosný počítač.jpg
Vývoj
            Technologie se vyvíjí neskutečnou rychlostí. To co bylo moderní pět let zpět, se dnes považuje za zastaralou technologii. Lidé měli už od pradávných dob zájem o novinky z různých směrů, ať už se jednalo o praktické, nebo zábavné prostředky. 
            Vše začalo sestrojením vybavení hardware, což je veškeré fyzické vybavení počítače. První počítač byl vyroben ve 30. letech 20. století, i když za oficiálního výrobce je považován anglický matematik a filozof Charles Babbage v 19. století. 
            Obliba těchto strojů roste raketovou rychlostí a neustále se zdokonalují ve všech směrech.
            První programované stroje založil, již výše zmíněný, Charles Babbage roku 1833. Babbage přetvořil svůj starší Diferencinální stroj na stroj analytický. Ten dokáže emulovat ostatní stroje změnu programu bez fyzického předělání.
            Hlavním úmyslem, při sestavování bylo, sestrojit univerzálně programovatelný počítač, který bude používat děrné štítky jako vstupní médium.
            Od roku 1945 se stroje vyznačovaly používáním elektronek a elektromechaniky, což mělo malý efekt. Na popularitě tehdejším počítačům nepřidalo ani jejich vysoká cena, vysoká poruchovost a pomalé procesy. Nejdříve se program vytvářel na propojovacích deskách, později se používali děrné pásky a štítky. V té době sloužila k ovládání jen a pouze systémová konzole. Na jedné straně byl tým, ve složení konstruktéři, operátoři a technici, kteří museli zařídit, aby se systém neporouchal.Oprava vnitřku počítače.jpg
            Od let 1951 až 1964 se začali používat tranzistory, ty všechny parametry u počítačů dokázali vylepšit. V té době začali vznikat i první dávkové systémy. Ty byly za pomocí děrné pásky zaváděny do počítačů. Také se zrodily jazyky symbolických adres a programovací, spolu s operačními systémy.

Podobné příspěvky