Domov

Pěkný domov


Domov. Domov je nÄ›co, kde se lidé mají cítit dobÅ™e, tedy alespoň mÄ›li by se tam cítit dobÅ™e. Myslím si, že když lidé se nebudou cítit dobÅ™e doma, tak je to velice Å¡patné. Podle mého názoru domov má být místem klidu, lásky a také odpoÄinku. Je logické, že nÄ›kteří lidé vůbec nemají domov. Řekla jsem si, že kdybych já tÅ™eba byla bez domova, byla bych bezdomovec, že bych se z toho asi zbláznila. Já bych tohle vůbec nevydržela. Byla bych z toho opravdu tak moc neÅ¡Å¥astná, že bych absolutnÄ› nevÄ›dÄ›la, co mám dÄ›lat. Myslím si, že hodnÄ› lidí právÄ› také chce, aby mÄ›li peníze na to, aby mohli udržovat svůj domov opravdu v ÄistotÄ› a také v pořádku.

Domov podle mého gusta.

Proto jsem si Å™ekla, že nebude od vÄ›ci, když lidé také budou vÄ›dÄ›t, co je Äeká v životÄ›. Já sama jsem si Å™ekla, že nebýt opravdu dobrého partnera a financí, že bych asi nemÄ›la tak skvÄ›lý domov, jaký mám dnes. A navíc Äekám dvojÄátka, tak jsem opravdu hodnÄ› ráda. Také si myslím, že lidé, když budou udržovat svou domácnost a celkovÄ› svůj domov v ÄistotÄ› a v pořádku, tak se potom vůbec nemusí bát. Také lidé by si hlavnÄ› svou domácnost a svůj domov mÄ›li vždycky pořádnÄ› zabezpeÄit, a to myslím tím, že aby lidé vÄ›dÄ›li, že jejich domácnost a domov musí být vždycky uzamknutý, když jedou nÄ›kam na dovolenou.

Krásný prostorný dům.

Mojí kamarádce se už bohužel jednou stalo, že jí vykradli, ale za tohle si bohužel mohla sama, i když samozÅ™ejmÄ› nikdo nikoho neopravňuje, aby Å¡el krást. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé, když tÅ™eba jedou na dovolenou, aby to nÄ›komu Å™ekli, aby se nÄ›komu svěřili, aby ten ÄlovÄ›k potom mohl také pohlídat dům a nebo tÅ™eba jednou dennÄ› ho jít zkontrolovat, nebo tam zalít kvÄ›tiny, protože domov je domov. Když máte doma kvÄ›tiny a zvířata, tak samozÅ™ejmÄ› se o to musí nÄ›kdo starat, když jedete na dovolenou. Já sama jsem tohle také dÄ›lala, když jsem jela k moÅ™i na dva týdny, tak jsem Å™ekla své sestÅ™e, aby se mi starala o zvířata a také o rostliny v domácnosti. 

Podobné příspěvky