Firmy

Rekonstruujeme chatu a zahradní parcelu

Chystáte se k rekonstrukci zakoupené nebo v dědictví získané starší chaty? A máte v plánu rekultivovat i zahradu?

Terén je nutné srovnat a zpevnit

Některé zahradní parcely rekreačních chat, které nejsou dlouho obývané, bývají velmi zanedbané a velké potíže mohou nastat například ve svažitém terénu. Tam může docházet k sesuvům půdy, k výskytu náletových dřevin, které svými kořeny komplikují pohyb na pozemku, a tak je někdy nutné provádět radikální řez.

bagr v terénu

Zahrady ve svahu je někdy vhodné koncipovat jako soustavu teras, například je-li chata umístěna až v horní části, v blízkosti lesa, a zahrada se svažuje směrem dolů, k výhledu na řeku, bude tamní terén lépe vypadat a bude i schůdnější, pokud vytvoříte tři po sobě jdoucí rovné plošiny, oddělené metr vysokými valy se schůdky. Valy můžete nechat obrůst okrasnými dřevinami a pnoucími rostlinami a zpevňující betonový masiv zajistí, aby tu nedocházelo k sesouvání půdy a podobným deformacím.

výkopové práce

Výkopové práce

Úpravu zahrady do patřičné podoby vám pomohou realizovat specializované firmy, které zajišťují v Praze výkopové práce. Může to být poměrně náročná práce, kdy bude nutné probíjet se skalnatým terénem, anebo pracovat v místech, kde je podloží nestabilní a vyžaduje různě tvarovaná pažení. S tímto úkolem si ne vždy dovedou poradit amatéři a svépomocná činnost by se vám v takové situaci nemusela vyplatit. Může tu dojít i k velmi těžkým úrazům, např. zlomeninám nebo závalům zeminou, a proto se raději spoléhejte na zkušené profesionály, kteří si poradí i v náročném prostředí.

Výkopové práce byste mohli spojit i s případnou přípravou části svahu pro zahradní bazén. Bude to probíhat při jedné rozdělávce a bude to pro vás i finančně přijatelnější. Bazén může být zapuštěný částečně nebo kompletně, u terasovitě řešené zahrady to může mít i zajímavý efekt s pěkným výhledem do okolního prostředí.

Podobné příspěvky