Nezařazené

Alternativní školky

V posledním desetiletí se k nám dostalo větší množství alternativních vzdělávacích systémů. Určitě jste někdy slyšeli o Montessori pedagogice , Waldorfské pedagogice, lesních klubech a mateřských školách, volném vzdělávání nebo dokonce svobodném učení. Ale co jednotlivé systémy znamenají? Dnes se zaměříme na mateřské školy.

voskovky

Montessori mateřské školy

Montessori pedagogika je alternativní vzdělávací program, který založila Marie Montessori a drží se především hesla „pomoz mi tak, abych to zvládl udělat sám“. Učení probíhá beze stresu formou hry, aktivity by měly uspokojovat především dítě, které je dospělým pouze podporováno. V tomto typu školek najdete specifické pomůcky a hračky, ty jsou dost odlišné od běžných hraček ve školkách. Dítě je v takové školce respektováno, považováno za osobnost, bráno jako rovnocenný partner.

Waldorfská škola

Jedná se o další, hojně rozšířený typ alternativního vzdělávacího systému u nás. Vychází z toho, že připravuje člověka na život nejen znalostně ale také rozšiřuje jeho tvůrčí schopnosti a sociální dovednosti. Waldorfský systém je hodně spjat s přírodou s velkým důrazem na umělecké dovednosti, slavení svátků a rovnocenný partnerský vztah mezi učitelem a žákem. Co nevyhovuje všem je velká propojenost s duchovní a náboženskou stránkou života. Slaví se spousta náboženských svátků, často se objevují i jednoduché modlitby.

děti ve školce

Lesní kluby a školky

Lesní kluby a školky jsou už dle svého názvu umístěny v přírodě, nejčastěji na okraji lesa. Většinou jako zázemí používají třeba jurtu, nebo i celoroční mobilní domy. Zázemí není nijak velké, většinou se jedná o jednu místnost, se stolem židlemi a pár hračkami, které vesměs vychází z waldorfské či montessori pedagogiky. Děti tráví většinu svého času venku pod širým nebem a učí se za pomoci přírody. Tyto děti nebývají nijak často nemocné, především kvůli pobytu na čerstvém vzduchu a minimálnímu pohybu ve vnitřních prostorách.

Svobodné učení

Nechcete aby děti byly v systému? Pak je svobodné učení právě pro vás jako stvořené. Nebudete vaše děti učit v podstatě nic, jen jim zajistíte dostatek podnětů k tomu, aby se mohli učit sami. Děti tak nenavštěvují ani školu ani školku a za jejich vzdělání zodpovídají pouze rodiče. Není to systém pro každého.

Podobné příspěvky