Firmy

Pracujete v Německu? Možná máte nárok na kindergeld

Spousta z Čechů se rozhodlo pracovat v Německu. Je to především kvůli mzdám, které jsouu v Německu mnohdy o mnoho vyšší než u nás. Někteří se rozhodli zároveň i v Německu bydlet, jiní, takzvaní „pendleři“, pracují v Německu, ale po práci se vrací zpět do České republiky, či stráví v Německu pracovní dny a na ty volné se vrací opět k nám.

Pokud patříte mezi tuto skupinku Čechů, možná že máte nárok na kindergeld Německo. Co to vlastně je? Jedná se o peněžitý příspěvek na dítě, který je nezdanitelný. Nepleťte si ho se sociálními dávkami, mezi ně kindergeld nepatří. Slouží k uspokojení potřeb dítěte a zajištění jeho existenčního minima. Má na něj nárok nezletilé dítě do věku 18 let, nebo do věku 25 let, pokud se během tohoto věku soustavně připravuje na budoucí povolání.

formulář

Pokud pracujete v Německu a máte nezletilé dítě, smíte si o kindergeld zažádat, a to klidně hned, jakmile tam začnete pracovat. Tento příspěvek lze dokonce vyplácet zpětně, avšak maximálně šest měsíců. Nárok na něj má dítě už v měsíc svého narození.

Jak je to v případě, kdy rodiče žijí odděleně? V takovém případě má na příspěvek nárok osoba, která se o dítě soustavně stará, nebo mu bylo svěřeno do péče, a to i v tom případě, že tato osoba nepracuje v Německu. Pokud je tedy dítě svěřeno do péče matky a otec dítěte, který s matkou nežije pracuje v Německu, je žadatelem o tento příspěvek matka. Otec ovšem musí s vyplácením příspěvku souhlasit a podepsat žádost společně s matkou.

děti

Pokud během vyplácení příspěvku dojde ke změně, jako je ztráta zaměstnání rodiče nebo zanechání studia u dítěte, musíte to neprodleně ohlásit na příslušný úřad. Pokud tak neučiníte, tak se může stát, že budete muset neoprávněně vyplácené příspěvky vracet

Jestliže tedy vy nebo váš partner pracujete v Německu, určitě si podejte žádost o tento příspěvek.

Podobné příspěvky